Transkriptionsövningar till kompendiet i taltranskription

Många av övningarna i Per Lindblads kompendium i taltranskription finns här i ljudform. Ofta har orden och fraserna uttalats av två eller fler talare med olika dialekter. Vilka dialekter som finns representerade anges överst på sidan för varje övning. Jag vill gärna passa på att tacka talarna som "lånat ut" sina röster till övningarna, och även rikta ett stort tack till Per Lindblad som lyssnat noga på varje exempel och diskuterat de transkriptioner som ligger till grund för facit (som ännu bara finns i pappersform) med mig.

Övningarna finns i två versioner. I den första versionen, som jag kallar "inbäddad" (embedded) för att ljudexemplena är "inbäddade" i var sin liten bandspelarkonsoll, kan det ta tid innan övningarna visas på skärmen, eftersom samtliga ljud laddas in från början. I den andra, som jag kallar "länkad" (linked), är ljudexemplena länkade till en liten högtalarsymbol, och ett ljudexempel laddas in och spelas upp i ett nytt förnster varje gång man klickar på en sådan högtalare. Har man en lite långsammare Internetuppkoppling är nog den länkade (linked) versionen bättre att använda. Mitt råd är att först prova båda versionerna och sedan välja den som passar (och fungerar) bäst.


Detta är än så länge bara ett första preliminärt försök att kombinera övningarna i kompendiet med ljudexempel. Om någon hittar fel eller har kommentarer på hur man kan förbättra övningarna, skicka gärna ett mail till mig.

Lycka till!

Susanne
(min mailadress finns på min hemsida)


För att komma till själva övningarna, klicka på den version du vill använda: "inbäddad" eller "länkad"
.